Consumpedia

Consum conscient a un clic Consumpedia és un espai de consulta gratuït i no comercial. Un fitxer de productes, en permanent desenvolupament, amb informació independent, rigorosa i pràctica (extreta principalment de la revista Opcions). És un lloc pel qual podem passar per prendre decisions de consum més conscients. És una eina per apropiar-nos del nostre…

Emprenedoria crítica: cooperar per transformar

Crític és un mitjà de comunicació i és alhora una empresa cooperativa, fundada l’any 2014. Entre els molts projectes que impulsen, donen un espai de difusió a l’Economia Social i Solidària a través del blog “Emprenedoria crítica”, impulsat per Labcoop, una cooperativa de segon grau i sense ànim de lucre dedicada a impulsar, formar i…