El camí amic és

 • Un projecte comunitari d’educació en valors cívics i ambientals, que busca la complicitat i col·laboració de la gent dels barris de St. Antoni i l’Esquerra de l’Eixample.
 • Un compromís ciutadà, que amb recolzament municipal, promou canvis en l’organització de l’espai públic i en les conductes dels ciutadans per fer possible la creació d’espais de convivència comuns.
 • Fer possible recorreguts més agradables i segurs per a infants, joves, adults i gent gran, que connecti les zones verdes i els diferents equipaments i serveis de la zona.
 • Un espai educatiu que tothom respecti i faci seu.

Aconseguir que el carrer, el barri, la ciutat esdevingui un espai de relació, de col·laboració i d’intercanvi d’idees, un espai educatiu i d’enriquiment personal per a tothom, un espai agradable i segur. Esdevenint un projecte comunitari d’educació en valors, prioritzant la participació de tots els agents implicats (entitats, equipaments, veïns i veïnes, administració) i creant un espai de participació, implicació i de treball en xarxa.

Diverses línies d’actuació

 • Treball amb les escoles que participen en el projecte, amb enquestes, activitats a les aules i al carrer. Buscant la implicació de les famílies, per detectar i analitzar els problemes i aportar alternatives. Afavorint que els nens i les nenes puguin anar sols a l’escola i recuperar alguns espais públics per poder jugar i relacionar-se tot augmentant la seva autonomia.
 • Campanya amb veïns i veïnes, comerciants i conductors, per buscar la col·laboració de tot el barri a l’entorn d’uns objectius comuns: trobar un ús més cívic i racional de l’espai públic i fer-ne la màxima difusió per aconseguir més complicitats.
 • Preparar alternatives concretes per defensar davant de l’administració i fer campanyes cíviques per anar canviant i transformant l’espai públic.
 • Programació de les activitats de dinamització del parc de Joan Miró a la primavera.

Hem aconseguit

 • La conversió del c/ Comte Borrell en carrer Via 30 que suposa la inversió de proritat entre vianants i vehïcles, ampliant voreres i fent un carril de velocitat 30 km/h, que comparteixen automobilistes i ciclistes. (Inclòs en el PAD 2003-2007).
 • Millores en la via pública: col·locació de nous semàfors, tanques de protecció, senyalitzacions específiques, ampliació de voreres, aparcament de bicicletes i motos.
 • Participar en la comissió de remodelació del Parc Joan Miró.
 • Incloure en el Pla d’actuació municipal del districte de l’Eixample l’estudi de remodelació del c/ Consell de cent entre Borrell i Vilamarí, per la seva conversió en eix cívic.
 • El reconeixement social i ciutadà amb el premi Acció 21 promogut pel Consell municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat, i el premi Mobilitat promogut pel Consell del pacte per a la mobilitat. Participa des dels seus inicis en el Projecte educatiu de ciutat.

Quins són els reptes de futur?

Acabar la pacificació de l’eix viariConsell de Cent – Comte Borrell que ens havíem proposat (a Comte Borrell s’aprofitarà l’acabament proper de les obres del Mercat de Sant Antoni, i estem en el procés participatiu sobre la reforma de Consell de Cent) i l’ampliació de voreres davant cada escola. Aconseguir prou complicitat ciutadana a l’entorn d’un canvi cultural, de valors, perquè als barris de l’Esquerra de l’Eixample i Sant Antoni una organització i un ús diferent de l’espai públic, permeti també als infants fer-se’l seu (uns barris amables i segurs per als infants, ho seran per a tothom!).

Fem camí amic

L’any 2015 el Camí Amic compleix 15 anys de trajectòria. Al llarg d’aquest caminar hi ha hagut diverses entitats que han format part del projecte. Actualment el Camí Amic està format per:

 • 4 escoles públiques:
  Escola Auró, Escola Diputació, Escola Els Llorers, Escola Joan Miró.
 • 6 AMPA:
  Auró, Diputació, Els Llorers, Ferran Sunyer, Joan Miró, Mallorca.
 • 3 instituts:
  Institut Ernest Lluch, Institut Poeta Maragall, Institut Viladomat.
 • 3 associacions de veïns:
  AVV Esquerra de l’Eixample, AV Parc de l’Escorxador i AV del barri de Sant Antoni.
 • 3 equipaments municipals:
  Biblioteca Joan Miró, Centre Cívic Casa Golferichs i  CEM Joan Miró / AE-Eixample.
 • 2 associacions de comerciants:
  Sant Antoni comerç i Nou Eixample.
 • Amb el recolzament del Districte de l’Eixample.

Més informació